Hai Phong Municipality酒店

Hai Phong Municipality概况

在Hai Phong Municipality的热门城市
酒店 城市 评级 来自

Do Son Resort Hai Phong  4 stars

Haiphong

Camela Hotel Resort Hai Phong  4 stars

Haiphong 很好 472 CNY

Camela Hotel Hai Phong  4 stars

Haiphong

和奈酒店 Haiphong  4 stars

Haiphong 851 CNY

Draco Thang Long Hotel Hai Phong  4 stars

Haiphong 405 CNY

晃海酒店 Haiphong  4 stars

Haiphong 212 CNY

海防南冲酒店 Haiphong  4 stars

Haiphong 971 CNY

Sea Stars Hotel Hai Phong  4 stars

Haiphong 585 CNY

Avani Hai Phong Harbour View Hotel  4 stars

Haiphong 732 CNY

海防大厦公寓式酒店 Haiphong  4 stars

Haiphong 765 CNY

阿瓦尼海防港观景酒店 Haiphong  4 stars

Haiphong 优良 1 011 CNY

吉婆岛日出度假酒店 Haiphong  4 stars

Haiphong 优秀 1 084 CNY

贝斯特韦斯特珠江大酒店 Haiphong  4 stars

Haiphong 758 CNY

Tray Hotel Hai Phong  3 stars

Haiphong

公主海防酒店 Haiphong  3 stars

Haiphong 432 CNY

海防港紫胶龙大酒店 Haiphong  3 stars

Haiphong 292 CNY

Level Hotel Hai Phong  3 stars

Haiphong 459 CNY

Hoa Su Villa - Tien Lang Spa Resort Hai Phong  3 stars

Haiphong 512 CNY

Princes Catba Hotel Hai Phong  3 stars

Haiphong 306 CNY

海防蒙特卡洛酒店 Haiphong  2 stars

Haiphong 292 CNY

海奥酒店 Haiphong  2 stars

Haiphong 266 CNY

假日酒店 Haiphong  2 stars

Haiphong 159 CNY

Duyen Hai Hotel Hai Phong  2 stars

Haiphong

Sun And Sea Catba Hotel Hai Phong  2 stars

Haiphong

中南酒店 Haiphong  2 stars

Haiphong 119 CNY

Viet Trung Hotel Hai Phong  2 stars

Haiphong 206 CNY

宝映酒店 Haiphong  0 stars

Haiphong

Galaxy Hotel Haiphong  0 stars

Haiphong

坦隆拉赫图公寓 Haiphong  0 stars

Haiphong 386 CNY

萨默塞特中央Td海防市公寓酒店 Haiphong  0 stars

Haiphong 559 CNY