Kampong Thom Province酒店

Kampong Thom Province概况

在Kampong Thom Province的热门城市
酒店 城市 评级 来自

松博乡村酒店 Kâmpóng Thum  3 stars

Kâmpóng Thum 优良

Stung Sen Royal Garden Hotel Kampong Thom  2 stars

Kâmpóng Thum

Steng Sen Hotel Kampong Thom  2 stars

Kâmpóng Thum